VI Kohtaaminen


Kun mennään ryhmään, on löydettävä ne henkilöt jotka ovat muutoksen läpiviejiä. Nämä ihmiset on saatava puolelleen, jotta on mahdollista saada muutoksia aikaiseksi.Jos organisaatio on tottunut muutoksiin, työt saadaan helposti vietyä koko organisaation kesken läpi. Jos muutosvastarintaista, niin on parempi ensin käydä asia läpi muutaman ihmisen kanssa, jotta saadaan enemmän positiivista mieltä massaa muutoksen läpi vyöryttämiseen.
Meta-ohjelmat
Auttaa ymmärtämään miksi toimimme siten kuin toimimme ja suhtaudumme asioihin eri tavoilla.
Thinker/doer- ihmiset.
Yksityiskohtien viilaajat/kokonaisuuden hahmottajat

Ihmisillä on myös erilaisia motivoitumisen kausia. Jotkut sitoutuvat samaan työhön vuosikymmeniksi, joillekin on elintärkeää vaihtaa työpaikkaa viiden vuoden välein.Älä pistä tulevaa muutosta kenenkään muun syyksi. Älä myöskään sano, että ”Pomo käski”. Muutoksen on lähdettävä itsestään, jotta sille on riittävä peruste ja voit esittää sen uskottavasti.
Opettele hissipuhe joka kestää maksimissaan 100 sekuntia. Jäsentele ja tiivistä se mahdollisimman pieneksi. Silloin saat viestittyä aiheestasi mahdollisimman tehokkaasti.


 Ymmärrä myös muutoksen vaikutukset ihmisiin ja mieti miten voit lieventää muutoksen aiheuttamaa ahdistusta ja epätietoisuutta. Varaudu perustelemaan hyvillä vasta-argumenteilla ja suunnittele jo etukäteen toimintatavat erilaisissa ongelmatilanteissa.


Karl-Erik Michelsen 12.6.2015


Tavoitteena on saada rutiinit viemään mahdollisimman vähän työaikaa. Kehittämisen ideana on vapauttaa aikaa rutiineista kehittämiseen. Työn tuottavuus täytyy saada lisääntymään. Miten vähemmällä työllä saadaan tehtyä sama asia?

Keskity siihen mitä sinulla on paljon ja kehitä sitä resurssia eteenpäin, älä keskity siihen mitä on vähän ja yritä kehittää sitä, koska se on paljon kivisempi tie.


Tiinan kehitystyö:

Sähköinen kyselyloma kohderyhmässä oleville ihmisille. Noin 10 kysymystä. Jokaisen kysymyksen vaihtoehtoruuduissa eri vastauksia. Jos esim. aterioiden valmistamisessa ei ole ongelmia, tulee kannustusviesti ja siirrytään eteenpäin. Jos on ongelmia, tulee neuvo miten tilannetta voi parantaa. Jos on pahoja ongelmia, tulee kattavampi ohje miten toimitaan ja mistä apua saadaan.

Mitä voisi tehdä toisin? Mitä tekisit toisin?

- Tahdon coachingia- ikkuna lisättynä alalaitaan.

- Voisiko kysymyksissä olla arjen neuvoja ja ideoita miten välivaiheen yli selviää, ilman että joutuu hakeutumaan raskaampien palveluiden piiriin? Ennakoimista ennen kuin varsinaisia ongelmia tulee.

- Videoklippejä joistakin asioista, kuten liikunnasta, apuvälinepalveluista.

- Kysely lähetettynä kaikille kohderyhmään kuuluville lahtelaisille paperisena

- Mikä on vanhuksen ja omaishoitajan mielipide näissä asioissa? Miten varmistetaan, että palveluja tarjoamalla ei viedä tarvitsijan viimeisimpiäkin toimintakyvyn rippeitä?

- Ystäväpalvelun linkittäminen palveluun

- Joissain paikoissa henkilökuntakin voisi hyödyntää saatavaa tietoa työssään
- Selkeiden osoitteiden ja numeroiden saanti suoraan kohdentamalla informaatio tarvittaviin palveluihin.

Versio 2.0

- Missä aplikaatioissa tätä voidaan hyödyntää nykyisessä työelämässä?
- Muutama näkyvä mainospaikka palvelulle. Kotona käyvää kampaajaa, jalkahoitajaa, kotiruokapalvelua jne. Kaupallistetaan palvelu.
- Lisätään GIS-(Geographical Information System) tunniste, jolloin palveluntarjoajat hahmottavat missä asiakkaat fyysisesti sijaitsevat
- Otetaan turvapalvelut mukaan
- Otetaan kiinteistövälittäjät mukaan

Virpin kehitysidea:


Tuotekehitystyön ideana tehdä sisäisille asiakkaille video-ohjeita yleisimmistä pulmista. Esim. kehityksestä ja toimintamalleista. Annetaan tietoiskuja siitä mihin kannattaa puuttua ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota lapsen toiminnassa tai kehityksessä

Mitä tekisit toisin?

- Homma toimimaan myös toiseen suuntaan. Vanhemmat voisi lähettää videoita ja kysyä onko askarruttavat asennot ja toiminta huolestuttavaa. Sähköisesti voidaan vastata, että onko tarvetta tulla vastaanotolle ja miten tulee toimia.
- Madaltaa vanhempien kynnystä ottaa yhteyttä, ilman että kukaan muu saa tietää, että lapsi on käyttänyt fysioterapeutin palveluja.
- Helpottaa ajankäytöllisesti.
- Videoiden perusteella saa myös ennakkotietoa mitä fyssarilla tapahtuu.
- Video lapselle missä nähdään mitä fyssarilla tehdään, jotta kynnys lähteä on pienempi ja pelot vähenee.
- Alueen lehtiin artikkeli jossa esitellään palvelu ja annetaan täsmätietoa.Oppimista ei voi tapahtua mukavuusalueella. Muutoksessa mennään aina ensin epämukavuusalueelle ja vasta sitten voidaan palata takaisin mukavuusalueelle. Muutos ei myöskään ole miinusmerkkinen, eikä meidän tule suhtautua siihen siten.Kiitos ja mukavaa kesää kaikille!


Tästä klikkaamalla Trelloon!

Trello on projektinhallintaohjelma joka on käyttäjälleen täysin ilmainen. Trello ei tunne organisaatiorajoja, vaan sinne voidaan kutsua käyttäjiä pelkän sähköpostiosoitteen perusteella.

Voimme kokeilla miten crowdsourcing toimii Trellon avulla. Lähetin teille kutsut gmail- osoitteisiinne ja kutsuin luomaani Asiakaspalveluosaaja 2- tauluun.
Tein Tuotekehitystyöt- listaan Esimerkkikortti- nimisen kortin mihin kirjoitin pienet ohjeet miten kortteja käytetään. Ensimmäinen rohkea painaa "Add a card"- painiketta ja antaa kortille oman nimensä. Add- painiketta painamalla kortti syntyy, jonka jälkeen Description- kenttään kirjoittamalla voi kirjoittaa oman kehitystyösi idean ja sisällön. Sen jälkeen muut voivat kommentoida kehitystyötä alle.


Kokeilkaa, ihmetelkää ja testatkaa miten Trello toimii. Minä pystyn auttamaan teitä kaikissa toiminnoissa ja muokkaamaan jos jotain menee rankasti pieleen.  Mutta en tarkoituksella anna rautalanka- ohjeita miten ohjelmaa PITÄISI käyttää, koska yhtä ja oikeaa käyttötapaa ei ole. Jokainen oppii omansa luo oman tyylinsä käyttää Trelloa. Se on ohjelman idea. Kokeillaan ja katsotaan mitä syntyy :)


1 kommentti: