Tutkintoon valmistautuminen


Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnossa osaaminen osoitetaan tekemällä oma tuotekehitystyö. Kaikki tutkinnossa perustuu siihen ja vain siihen. Tutkinnossa osoitetaan nimenomaan tuotekehitystyön osaamista - ei mihinkään omaan toimialaan liittyvää osaamista. Sinusta tulee kehittämisen ammattilainen. Tutkinto muodostuu kolmesta osasta

1. tutkinnon osa - Tuotekehitystyön valmistelu

2. tutkinnon osa - Tuotekehitystyötä tukevat menetelmät

3. tutkinnon osa - Oman tuotekehitystyön toteutus


Tutkintoon voidaan liittää vielä tuotekehitystyön vapaaehtoisena tutkinnon osana Yrittäjyys.

Käy tutustumassa tutkinnon osan materiaaleihin erillisillä tutkinnon osien välilehdillä.Aloitamme henkilökohtaistamisella

Tutkinto jakautuu kahteen osaan: valmistavaan koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen. Kaikki tähtäävät lopputulokseen, joka on kuvattu varsin tarkasti opetushallituksen vahvistamissa tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon perusteissa.

Tarkoituksena on lopussa - aivan viimeisenä - arviointikeskusteluissa osoittaa, että osaat tutkinnon perusteet. Tämän osoittamisen osoitat tutkinnon suorittamisen kolmannessa vaiheessa: tutkinnon suorittamisen suunnitelmassa.

Ennen sitä arvioit, miten hyvin osaat jo nyt nuo vaadittavat osa-alueet. Se on tutkinnon suorittamisen ensimäinen vaihe. Yleensä ottaen taitaa olla niin, että tässä vaiheessa sinä et osaa eikä sinun tarvitse osata vielä mitään.

Toisessa henkilökohtaistamisen vaiheessa suunnittelet sen, miten hankit puuttuvan ammattitaidon. Sitä me sitten yhdessä teemme valmistavassa koulutuksessa - se on ikään kuin valmistavan koulutuksen suunnittelua.

Siis yllä olevan kuvan mukaisesti: katsot mitä tutkinnon perusteista jo osaat, suunnittelet miten puuttuvat osat opiskelet valmistavassa koulutuksessa ja lopuksi suunnittelet, miten tuon hankitun ja olemassaolevan osaamisesi osoitat. Ja sitten saat tutkinnon. Yksinkertaista ja loogista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti