tiistai 28. lokakuuta 2014

Olen tehnyt tuotekehitystä yhdessä asukkaiden, hoitajiemme, opiskelijan ja askartelunohjaajan kanssa
Asukkaan huoneen seinällä on kaunis maalaus, minkä asukas teki yhdessä opiskelijan kanssa. Maalaus on virkistämyt asukasta silmin nähden. Päiväsalin seinälle on maalannut asukkaan ja opiskelijan kanssa kaksi seinämaalausta, niistä on tullut vain vähän kommenttia. Käytävällä olen hyödyntänyt ennen tehtyä työtä: Puussa on syksyiset virkatut kukat. Jalkarannan kirjaston asiakkaille ja Jalkarannan sairaalan tapahtumatorilla oli syksyiset asetelmat. Ne on tehty yhteistyönä askartelunohjaajan ja sairaalan asukkaiden kanssa. Kotipihan maisemat jatkuvat pysyvänä teemana ja aiheena. Nyt on aika suunnata ajatukset uuteen kehitystyöhön. Alamme kehittää opiskelijoiden ohjaamista. Siihen on panostettava entistä enemmän, koska omiskelijoiden määrä on lisääntyminen sairaalassamme.

maanantai 20. lokakuuta 2014

Apuvälineen turvallisuus

Kehittelen asiakkailemme ns. tarkastuslistaa esim. nelipyöräisen kävelytelineen tärkeistä kohdista jotka tulisi säännöllisesti tarkastaa. Tavoitteena asiakkaan omavastuun lisääminen ja laiteturvallisuuden kohentuminen. Säännöllisellä tarkastuksella ongelmakohdat huomataan ajoissa ja välineen huolto/korjaus mahdollisesti nopeutuu.

perjantai 17. lokakuuta 2014

Asiakaslähtöiset työvuorot...jatkuu

Mariannen ajatusta jatkaakseni kerron os J41:n työvuoromuutoksista. Samalla idealla lähdettiin asioita muuttamaan, mutta suunnittelussa käytetään taulun sijasta paperiversiota. Tämä paperisuunnittelu on otettu käyttöön jo muutama vuosi sitten. Tuolloin tavoitteena oli tasapuolinen ja selkeä työnjako, vapaamatkustajien vähentäminen ja toisaalta ennalta suunniteltu hoitotyö. Hyvän suunnittelun jälkeen mikään ei estä muuttamasta suunnitelmaa, mutta sen avulla jokainen hoitaja voi keskittyä suunnitellulla tavalla oman vastuualueensa hoitoon ja toisaalta tehdä työtä oman tavan ja omien asukkaiden senhetkisen voinnin mukaan.

Työajoissa lähtökohtana on pidetty sitä, että jokainen tulee eri aikaan töihin. Haasteita asiassa on riittänyt, mutta muutoksen hiljalleen vakiintuessa hyödyt ovat nousseet esiin. Aika moni hoitaja on jopa sanonut, että kiireen tunne on vähentynyt ja asukkaat saavat avun enemmän silloin, kun sitä tarvitsevat. Klo 6.30 alkaen osastolla on vähintään kaksi hoitajaa ja jo sitäkin aikaisemmin yökkö avustaa aamuvirkkuja. Kello seitsemästä lähtien on aamupalaa tarjolla ja silloin jo moni asukkaista kahvia odottaa. Yleensä hyväunisimmat heräilevät vasta yhdeksän aikaan.

Työvuorojen ennakkosuunnittelu ja toisaalta 'omiin' asukkaisiin keskittyminen edellyttää hoitajalta sekä osaston kokonaisuuden hahmottamista että myöskin työajan/työtoverin päivän erilaista jakamista. Suunnittelu, sopiminen, tilanteiden huomioiminen ja toisaalta ne arkiset jokapäiväiset toimet limittyvät mukavasti yhteen. Näkyvä suunnitelma auttaa myös niissä vuoroissa, joissa hoitajia ei olekaan suunniteltua määrää, vaan kuviot ajatellaan uusiksi.

Asiakkaan hyöty on siis siinä, että selkeämmin on mahdollisuus saada tarvitsemaansa apua silloin, kun sitä tarvitsee. Koko vuoron ajan myös yksi ja sama hoitaja on vastuussa päivän/illan kulusta. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö joltakin toiselta apua voisi saada. Kyse on nimenomaan vastuusta. Me tunnemme asukkaamme hyvin ja usein pitkältä ajalta. Tämä edesauttaa osaltaan asukkaan tarpeiden huomioon ottamisen aidosti.

maanantai 13. lokakuuta 2014

Asukaslähtöinen työvuorosuunnittelu


Osastollamme on aloitettu kevättalvella 2014 kokeilemaan erilaisia, asukkaiden tarpeita paremmin vastaavia työaikoja. Ajatus tähän on lähtöisin osastonhoitajan esimiesvalmennuksen Asukastarpeen huomioiminen työaikasuunnittelussa- työryhmästä sekä tuotekehittäjäkoulutuksen luennoilta ja esimerkkikunnista saaduista ideoista. Työvuorot alkavat ja päättyvät porrastetusti. Suunnittelu tapahtuu joustavasti, autonomisen työvuorosuunnittelun keinoin. Lähtökohtana ovat kuitenkin asukkaat ja heidän palvelun sekä hoidon tarpeensa. 

Toiminnansuunnittelutaulu


Kun työhön tullaan porrastetusti eri aikoihin, eikä perinteiseen raportointiin käytetä aikaa, piti kehittää työväline päivän toimintojen suunnittelun avuksi. Aamulla työhön tullessa toivottiin tietoa tiimijaosta, saunotuksista, suihkutuksista ja erilaisista mittauksista mahdollisimman helpolla tavalla ja nopeasti. Kokeilimme aluksi koota paperille näitä asioita, mikä toimi myös aika hyvin. Edellisenä päivänä laadittiin seuraavan päivän suunnitelma paperille kansliaan, josta käytiin vuorotellen katsomassa tiedot. Mutta sitten osastolta löytyi ylimääräinen magneettitaulu, joka päätettiin kiinnittää tätä tarkoitusta varten käytävälle. Taulusta selviää keitä on työvuorossa, monelta työvuoroon tullaan, mihin tiimiin kuulutaan ja minkälaista ohjelmaa on tiedossa. Tietosuojan vuoksi taulussa käytetään vain etunimiä. Taulu on koettu hyväksi ja nopeaksi työvälineeksi päivittäisessä työssä. Tärkeistä ja akuuteista asioista tiedotamme edelleen suullisesti, mutta hoitotyön kirjaaminen on myös tehostunut ja tarkentunut.